កុំចាញ់បោកចិត្តខ្លួនឯង | សាន សុជា | san sochea [ Sun Mach official ] Caterer.vn

កុំចាញ់បោកចិត្តខ្លួនឯង | សាន សុជា | san sochea [ Sun Mach official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច

__
👉 Subscribe for more http://www.youtube.com/c/SunMach?sub_confirmation=1

ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉 https://www.youtube.com/sunmach
+ប្រធាបបទនានា
👉 ​https://youtube.com/playlist?list=PLoRAg41VxGpYLibTMzl27GEW23Un2CVJX
+ស្មូត សាន សុជា
👉 https://youtube.com/playlist?list=PLoRAg41VxGpY63yLbMsVeAExmHijNuVg1
+ស្មូត នេត លីអេង
👉 https://youtube.com/playlist?list=PLoRAg41VxGpbPF5jc3mevg7v-zNbzDP1Q

.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
Keyword
keyword
Sun Mach Official,
sun mach,
san sochea,
san sochea sfficial,
san sochea 2020,
សានសុជា អភិធម្ម ២០២១,
san sochea new,
សាន សុជា,
សាន សុជា ២០១៨,
សានសុជា2020,
san sochea smot,
សានសុជាofficial,
san sochea 2019,
san sochea 2021,
san sochea new 2021,
សានសុជា២០២១,
san sochea 2018,
sansochea 2020,
sansochea 2021,
សាន សុជា ២០២១

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *