ជាអ្នកមិនមានបាប, ប៊ុត​ សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network Caterer.vn

Published on Apr 27, 2016

នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាស­នាខ្មែរ។
(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា)
Please to click Subscribe my channel: https://goo.gl/Tg9tMq

Check out our Official Website: http://5000-years.org
…………………………………………………………………………….
Som Bunthoeurn,
San Sochea,
San Phearith,
Choun Kakada,
Chuon Kakada,
Kou Sopheap,
Tasuch,
Long Chantha,
Buth Savong,
Keo Vimuth,
Yin Ny,
យិន នី,

Books,
Comics,
E-book,
Fiction books,
Literature,
Magazines,
Manga,
Mystery fiction,
Newspapers,
Non-fiction books,
Romance novels,
Action movies,
Animated movies,
Anime movies,
Bollywood movies,
Comedy movies,
Documentary movies,
Drama movies,
Fantasy movies,
Horror movies,

Googl+: https://goo.gl/dVsM29
Youtube: https://goo.gl/Tg9tMq
Facebook: https://goo.gl/zpbGkV
…………………………………………….
ជាអ្នកមិនមានបាប, ប៊ុត​ សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *