ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១ ដែន និងកំលាំងម៉ាញេទិច (លំហាត់ XXV) Caterer.vn

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១ ដែន និងកំលាំងម៉ាញេទិច (លំហាត់ XXV)

ជំពូកទី៖ ៣ មេរៀនទី៖ ១ (ដែន និងកំលាំងម៉ាញេទិច)

ជាវីដេអូទី#74 នៃវគ្គ ថ្នាក់ទី12

បង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យ៖ ទៀង ប៉ាង

ឯកទេស៖ រូបវិទ្យា

មិនមានឯកសារទេ

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *