ឈប់ជឿលើពាក្យគេថា – សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] Caterer.vn

Welcome to Khmer Dhamma Page

This is a Khmer Dhamma Page channel created for the purpose of spreading the Dharma in Khmer Buddhism.
Pursat Province, Cambodia.

Please approve !!

————————————————————————
💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰
500 040 157 (កុង ABA)
ឈ្មោះគណនី SAMROM BUNNAROUT
Wing: 070 381 223
————————————————————————

Video TITLE : ឈប់ជឿលើពាក្យគេថា | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] Video URL : https://youtu.be/KNOsaQZyyRc

Music Intro : ដើម្បីកូន
Music Outro : បទ​ មាឃបូជា ច្រៀងដោយ ៖ ភឿន ស្រីពៅ

#SanSochea #KhmerDhammaPage

San sochea, San sochea new, San sochea 2021, San sochea official, Khmer dhamma page

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *