ត្រៀមកាយចិត្តទទួលយកការពិត_សាន សុជា,San Sochea_[SAN SOVAN DARA] Caterer.vn

ត្រៀមកាយចិត្តទទួលយកការពិត_សាន សុជា,San Sochea_[SAN SOVAN DARA]

#SAN SOVAN DARA is a channel which always uploads new videos related to Dharma in the Buddhism by , San Sochea, Smot khmer, Kou Sopheap and so on. We upload these videos to educate your mind or heart and encourage yourself from failure and sadness. Educational videos and educated videos will be in my channel. Please enjoy listen to these in order to get peace in life and in the world.
Thank you so much!

Thank you for watching my videos please subscribe you get new videos every day thanks!

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *