ទំនាក់ទំនងរវាងភាពតានតឹងចិត្ត និង ប្រភពបង្ក(Stress and Stressors) Caterer.vn

សួស្តីបងប្អូន! វេដីអូនេះ និយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងភាពតានតឹងចិត្ត និង ប្រភពបង្ក (Stress and Stressors)។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ជួប ឬប្រឈមមុខបញ្ហា ហើយពុំបានដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា តើសភាពផ្លូវចិត្តវិវឌ្ឍយ៉ាងដូចម្តេច? វេដីអូនេះ បកស្រាយលំអិតជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះ។
======================================
សេវាព្យាបាលផ្លូវចិត្ត និង ភាពញៀនគ្រឿងញៀន Mental Health and Substance Abuse Service ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត និង ភាពញៀនគ្រឿងញៀន ជំងឺអេដស៍ ថ្លើមសេ កាមរោគ របេង នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យ ភូមិម៉ាក់ខ្លឿ សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ។
Phone: 0962439299 Email: rivpech1@gmail.com
=========================================
#RIVPech
YouTube Channel: Mental Health and Substance Abuse Service
https://www.youtube.com/channel/UCqtg0oJzqQHWPv2z0NpoJPA
Playlistគ្រឿញៀននឹងជំងឺចិត្តវិកល

Playlistក្រុមនៃប្រភេទជំងឺផ្លូវចិត្ត

Telegram channel
https://t.me/joinchat/AAAAAFQOJ9flulx9AP1_uA
FB.Page: ឯកទេសចិត្តវិទ្យា ប្រឹក្សាយោបល់
Link:https://web.facebook.com/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6-%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%9B%E1%9F%8B-429855647830676
=========================================
01# អត្ថន័យ និង ចំណាត់ថ្នាក់គ្រឿងញៀន (A drugs And Classifications of drugs)

02# របៀបប្រើគ្រឿងញៀន (Pattern of drug use)

03# ផលវិបាកនៃការប្រើគ្រឿងញៀន(Consequences of drug use)

04# កត្តាបង្កហានិភ័យនិងកត្តាគាំពារ(Risk and protective factors)

01# ជំងឺបាយប៉ូឡា(Bipolar Disorder)

02# ប្រភេទនៃជំងឺបាយប៉ូឡា(Types of bipolar disorder)

03# មូលហេតុនៃជំងឺបាយប៉ូឡា(Causes of bipolar disorder)

04# ប្រេវ៉ាឡងនៃជំងឺបាយប៉ូឡា(Prevalence of Bipolar Disorder)

05# រោគសញ្ញានៃជំងឺបាយប៉ូឡា(Symptoms of bipolar disorder)

06# ការព្យាបាលជំងឺបាយប៉ូឡា(Treatment of Bipolar Affective Disorder)

01# ហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលប្រើគ្រឿងញៀន(Why do people abuse drugs?)

02# តើយើងគត់សម្គាល់អ្នកញៀនថ្នាំដូចម្តេច?(How do we recognize drugs abuse?)

03# តើអ្វីដែលអ្នកធ្វើដើម្បីជួយបុគ្គល ញៀនគ្រឿងញៀន?(What can we do to help an addicted person?)

01# ពាក្យថា តានតឹងចិត្តពុំមែនជាជំងឺនោះទេ(Stress)

02# លក្ខណៈទូទៅរបស់ស្ត្រេស(General Characteristics of Stress)

03# ផលវិបាកនៃភាពតានតឹងចិត្តញឹកញាប់(Effects of ordinary stress)

04# ប្រភពនៃការតានតឹងចិត្ត (Stressors)

05# ទំនាក់ទំនងរវាងភាពតានតឹងចិត្ត និង ប្រភពបង្ក (Stress and Stressors)


source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *