ធម៍ដែលនាំឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer Caterer.vn

Dhamma Talk For Khmer, Choun Kakada, Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា, ធម៍ដែលនាំឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ ។សូមស្តាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ ជួន កក្កដា ។

Click the link below to listen to the sermon of Choun Kakada.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ ជួន កក្កដា។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of San Pheareth.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត បន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click link below for listening in the Home Page.
https://www.youtube.com/c/DhammaTalkForKhmer/featured

Click link below for listening in the community.
https://www.youtube.com/c/DhammaTalkForKhmer/community

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!
http://www.youtube.com/c/DhammaTalkForKhmer?sub_confirmation=1

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *