បដិបទាធ្វើឲ្យមារវង្វេង,Sound Dharma Official,១០៩៨,អគ្គបណ្ឌិតប៊ុត សាវង្ស,Savong​​​ Buth 2021 Caterer.vn

#Please_Subscribe_now_get_More_Videos

_បដិបទាធ្វើឲ្យមារវង្វេង,Sound Dharma Official,១០៩៨,អគ្គបណ្ឌិតប៊ុត សាវង្ស,Savong​​​ Buth 2021

=Link anothor Prah Thor

+Thank you so much for Watching my Videos

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *