ភ្លើងរាគៈក្តៅខ្លាំង ពិបាកទ្រាំណាស់ – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកគ្រូ សាន សុជា -Ven.San Sochea Caterer.vn

ភ្លើងរាគៈក្តៅខ្លាំង ពិបាកទ្រាំណាស់ – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកគ្រូ សាន សុជា -Ven.San Sochea

If you love my channel, don’t forget to SUBSCRIBE to my channel now! Check out more amazing videos:

រឿងព្រាហ្មណ៏ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ មានចិត្តមិច្ឆាទិដ្ឋិ!! – ព្រះធម៌ទេសនា សំដែងដោយលោកគ្រូ សាន សុជា

ដោះស្រាយបញ្ហាកម្ម ប្រចាំថ្ងៃជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូប – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកគ្រូ សាន សុជា

តើដូចម្តេចហៅថាមេវត្ត? – បង្រៀនដោយម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea

តើមនុស្សគ្រប់គ្នា ពេលនិយាយមានបំណងអ្វីខ្លះ? – សំដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea

តើមហាវិបាកមានជាតិជាអ្វី? – សំដែងព្រះធម៌ដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea

មហាវិបាក៨ដួង – ការបង្រៀនព្រះធម៌ ដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea

បើដល់ពេលកំណត់ហើយ គ្មានអ្វីឃាត់ទេ – លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា ជាអ្នកសំដែងព្រះធម៌ ទេសនា

តើចេតនាល្អនោះមានន័យយ៉ាងមេចខ្លះ? – ព្រះធម៌ទេសនា សំដែងដោយលោក ម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

ចេះពីរៀន មានពីរក – ព្រះធម្មវិសេសទេសនា សំដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

តើទោសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា កើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលណាខ្លះ? – សំដែងព្រះធម៌ ទេសាន ដោយលោកគ្រូ សាន សុជា

បើឪពុកម្តាយជួយការងារកូន តើកូនមានបាបដែរឬទេ? – លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា បានសំដែងព្រះធម៌ទេសនា

តើបរិស័ទទាំងឡាយ រក្សាសីលដើម្បីអ្វី? – សំដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

អ្វីៗទាំងអស់ជាសច្ចៈធម៌ – ធម្មទេសនានេះ សំដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

តើបញ្ញាជាអ្វី? – ព្រះធម៌ទេសនា សំដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea

តើប្រទេសដ៏សមគួរនោះមានន័យយ៉ាងមេច? – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា


source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *