សហគ្រិនស្ត្រី ហុក ស្រីហួរ ចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្ម Caterer.vn

#Pithipul #FinancialEducatio #MoneyTallkShow

«អត្ថប្រយោជន៍ និងបទពិសោធផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ» ជាប្រធានបទនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ នៃកម្មវិធីជជែកពីលុយ «Money Talk Show» ដែលមានសហគ្រិនស្ត្រី ហុក ស្រីហួរ ស្ថាបនិក E&M Coffee , E&M Catering , E&M Yummy និងហាងវំាងនន Optimus ។ សូមអញ្ជើញទស្សនាកម្មវិធីនេះ ដូចតទៅ៖
———————————————
Our Social Media:
Kotluy App: http://bit.ly/Kotluy_App
Rithipul Facebook: http://bit.ly/Rithipul_Facebook
Rithipul Telegram: https://t.me/Rithipul_Channel
Rithipul YouTube: http://bit.ly/Rithipul_YouTube
Rithipul Instagram: http://bit.ly/Rithipul_Instagram
Rithipul Twitter: http://bit.ly/Rithipul_Twitter
Rithipul LinkedIn: http://bit.ly/Rithipul_LinkedIn
Rithipul Website: http://bit.ly/Rithipul-Website
Rithipul Facebook Group: http://bit.ly/Rithipul_Facebook_Group
Rithipul LinkTree: http://bit.ly/Rithipul_LinkTree
Rithipul Media Facebook: http://bit.ly/RithipulMedia_Facebook
Rithipul Properties Facebook: http://bit.ly/RithipulProperties_Facebook
Rithipul Advertising: http://bit.ly/Rithipul_Advertising

** Watch More Videos on Pithipul Playlists
Our Success Story: https://bit.ly/380KxZ4
Deposit and Saving: https://bit.ly/3dxSsOU

តើបងប្អូនបានរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីវីដេអូមួយនេះ? សូមជួយបញ្ចេញយោបល់ខាងក្រោម!!
បើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះល្អ សុំជួយចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់ដើម្បីអោយពួកគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចេញពីវីដេអូនេះ។
សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗ !

© All Right Reserved by Rithipul Co., Ltd.
Contact Us:
Gmail: sonder@puthipul.com
Phone Number: 010 948 236

#Puthipul #FinancialLiteracy #FinancialEducation

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *