សាន សុជា | ចំណងដែលពិបាកស្រាយ | San sochea Caterer.vn

Welcome to Ath Sokhet youtube channel, this channel will collect all ven. San Sochea,
Who is Venerable San Sochea?
Venerable San Sochea is a Cambodian monk who has a great knowledge of the Dharma​ (Buddha), he has easy and simple ways to explain it so people without any knowledge of the Dhamma could understand it. Many people had expressed their comprehension of his teaching including myself. Every day more and more people are searching for his videos on Facebook and YouTube promoting Dharma. He has changed many lives around the world, especially the Cambodian community.

Thank you! The Great Venerable San​ sochea for all you have done and continue your journey of spreading the Lord Buddha’s Dhamma.

សម្ដែងដោយ ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា | VEN SAN SOCHEA

Video TITLE: សាន សុជា | តើអ្វីទៅជាការត្រាស់ដឹង | san sochea
Video URL: https://youtu.be/QUSXp5al3uI

============================================

⊙ 🌷 YouTube Playlist 🌷
១. សាន សុជា | ហេតុនាំឱ្យចង្រៃដល់សាសនា | san sochea
https://bit.ly/3r8IUSv
២. ការដឹងគុណ និងរមិលគុណ | សាន សុជា | San sochea
https://bit.ly/3am72uY
៣. ក្រទ្រព្យតែមានបុណ្យ | លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស
https://bit.ly/2K4cAj1
៤. ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត – Depression|San sochea
https://bit.ly/38hmBB8
៥. កំណាព្យ១០១ | ភាគ០១ | ប៉ែន វិបុល
https://bit.ly/3mp27LT
៦. កុំផ្ញើបេះដូងក្នុងទ្រូងអ្នកដទៃ | Ath sokhet
https://bit.ly/37sRALJ
===========================================

🌷 ទំនាក់ទំនងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព 🌷
🌷 ភិក្ខុសុវណ្ណត្ថេរោ អាត់ សុខខែត 🌷

Phone number: (+855) 77 42 00 70
Facebook: https://www.facebook.com/sokhet.samanera.1/
Page: https://www.facebook.com/Ath-sokhet-page-193436071413151
YouTube: https://www.youtube.com/c/AthsokhetHD/featured?view_as=subscriber

Check Official Website: http://5000-years.org
Check Official Website: http://www.sansochea.org/

#SanSochea #សានសុជា #SanSochea2021

នេះជាឆានែល អាត់ សុខខែត បង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ ។

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *