សូក្រាត៖ លុយមិនមែនដើម្បីលុយ ភាគ 1 | លោកគ្រូ គួយ ធាវី Kouy Theavy | success knowledge Caterer.vn

This video we want to show you about សូក្រាត៖ លុយមិនមែនដើម្បីលុយ ភាគ 1 | លោកគ្រូ គួយ ធាវី Kouy Theavy | success knowledge

To learn more:
– Kouy Theavy

– ABOUT US :
Why we create success knowledge channel :
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge…
3. Free business education online

Please subscribe like and share my videos.
We post new video everyday.

#successknowledge
#KouyTheavy
#គួយធាវី

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *