អស់ជីវិតដោយសារហេតុ២យ៉ាង, សាន សុជា, [ ANSWER-ចម្លើយ ] Caterer.vn

#ANSWER-ចម្លើយ
#SanSochea
#សានសុជា

អស់ជីវិតដោយសារហេតុ២យ៉ាង, សាន សុជា, [ ANSWER-ចម្លើយ ] សម្ដែងដោយៈ ម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
ធម្មទានដោយៈ ANSWER-ចម្លើយ
សូមអនុមោទនាបុណ្យ !!!

សូមអរព្រះគុណ និង អរគុណ
សូមចុច Subscribe YouTube
សូមចុច Like YouTube
សូមចុច Share YouTube
សូមចុច Comment YouTube

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *