[Tập 62] Phút Đổi Đời (Ông Xã Thần Bí) – Giận Nhau | Nhơn Ngôn Tình Diễn Đọc Caterer.vn

Phút đổi đời là thể loại cưới trước yêu sau, có lẽ không hề xa lạ với các bạn đọc truyện ngôn tình.
Để xây dựng tình huống như vậy, thường phải lồng ghép khá nhiều chi tiết ngoài ý muốn để thúc đẩy nhân vật chính đến với nhau.
#phutdoidoi #ongxathanbi

source
[contact]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *